Dotační program

 DO SVĚTA! 2011

vyhlášený Jihomoravským krajem

 

Základní ustanovení

 

Podpora činnosti škol ze strany Jihomoravského kraje je v souladu s těmito právními předpisy a dokumenty:

  • zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
  • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

I. Cíle Dotačního programu

  •  podpora spolupráce právnických osob na území JMK vykonávajících činnost středních nebo vyšších odborných škol s partnery v zahraničí
  • rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů
  • zlepšení výuky jazyků na středních a vyšších odborných školách
  • podpora zahraničních aktivit škol v partnerských regionech JMK

II. Částka určená na projekt

Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 30 tis. Kč.

Maximální výše dotace určená na jeden projekt není stanovena.

 

III. Příjemci dotace

Právnické osoby se sídlem v Jihomoravském kraji vykonávající činnost středních, nebo vyšších odborných škol, zapsaných v rejstříku škol.

Historie projektu

4. – 9. února 2006

Počátek spolupráce - návštěva delegace Jihomoravského kraje v Gers

V těchto dnech navštívila šestičlenná delegace Jihomoravského kraje vedená Mgr. Davidem Mackem francouzský department Gers. Jednalo se již o třetí setkání se zástupci tohoto okresu. Část velmi bohatého a hodnotného programu absolvoval společně s delegací také Velvyslanec České republiky ve Francouzské republice, pan Pavel Fischer, který významně podpořil jak projekt spolupráce s Jihomoravským krajem, tak připravovaná partnerství středních škol. Delegace se zúčastnila prohlídky mecanopolu a automobilového okruhu v Nogaro, navštívila klášter ve Flaran, město Lectourne a Auch a střední odborné školy v Nogaro a Riscle. Předběžně dohodla spolupráci mezi školami formou výměnných pobytů, dále účasti studentů na odborných stážích a školeních.