Comenius Regio

19.01.2011 10:35

Jihomravský kraj  a department Gers/Francie spolupracují na přípravě programu Comenius Regio v oblasti zemědělsví, který bude financován ze fondů EU a realizován v letech 2011 až 2012. Pertnery projektu jsou  JMK, ConsielGeneral du Gers, Dimage, Alliace Francaise, SOŠ vinařská a SOU zahradnické Valtice, SOŠ a SOU znojmo, a Ekovin.